Home | Resources | Services | Hosting | Publications | Collaboration | Joining CERL | About CERL |

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

resources:provenance:ownership_marks [2012/08/31 09:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== New provenance publication from Estonia =====
  
 +
 +==== Ownership marks in old books ====
 +
 +>  **//​Omanikumärgid vanaraamatus:​ artiklite kogumik = Ownership marks in old books: collection of articles// = Владельческий знак на старинной книге: сборник статей** \\ [Eesti Rahvusraamatukogu ; koostaja ja toimetaja Larissa Petina ; tõlkijad Ruth Hiie, Inna Saaret, Sirje Lusmägi ; kujundaja Margit Plink ; kaane kujundaja Andrus Igalaan].\\ **Tallinn: National Library of Estonia, 2008. 178 pages, illustrated.**\\ ISBN: 978-9949-413-20-1\\ (Articles in Estonian, English and Russian, with summaries.) ​
 +
 +>  Studies in provenance of Estonian and foreign historical book collections,​ as well as the reconstruction of former private and family libraries. Under survey are ownership marks, reader'​s inscriptions,​ and notes of collectors from the 16th-20th centuries. Among the authors are old and rare book specialists and book historians from Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Russia and England.
 +
 +=== Contents ===
 + 
 +
 +  *  Giles Mandelbrote (British Library): John Evelyn as owner and annotator of books: a case study\\ [Raamatute omanik ja annoteerija John Evelyn. //​Resümee//​]
 +
 +  *  Tiiu Reimo (Tallinn University):​ Anglofiil Eestis: pilguheit Conrad Joseph de Nussi raamatukokku\\ [An Anglophile in Tallinn: a glimpse of the library of Conrad Joseph de Nuss. //​Summary//​]
 +
 +  *  Карина Дмитриева,​ Николай Зубков (All-Russia State Library for Foreign Literature):​ Cобрание князей Эстергази во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы\\ [Karina Dmitrijeva, Nikolai Zubkov.Vürstide Esterházyde raamatud Venemaa Riiklikus Väliskirjanduse Raamatukogus. //​Resümee//​]\\ [The princes’ Esterházy books in the All-Russia State Library for Foreign Literature. //​Summary//​]
 +
 +  *  Mare Luuk (Academic Library of the Tallinn University):​ Kuue põlvkonna omanikumärgid Palmse Pahlenite raamatukogus\\ [Ownership marks of six generations:​ the library of the Pahlen family of Palmse. //​Summary//​]
 +
 +  *  Татьяна Шор (Estonian Historical Archives): Судьба библиотеки замка Сангасте:​ материалы к реконструкции книжного собрания фон Бергов\\ [Tatjana Šor. Sangaste mõisa raamatukogu saatusest: Bergide kogu rekonstruktsioon. //​Resümee//​]\\ [Tatjana Shor. The fate of the Sangaste manor library: the reconstruction of the Berg family book collection. //​Summary//​]
 +
 +  * Alison Walker (British Library): Lost and found: the virtual reassembly of Sir Hans Sloane’s printed books\\ [Kaotatud ja leitud : Sir Hans Sloane’i virtuaalselt taastatud raamatukogu. //​Resümee//​]
 +
 +  *  Виестурс Зандерс (University of Latvia, Baltic Central Library): Книжный знак как источник изучения истории Балтийской центральной библиотеки\\ [Viesturs Zanders. Omanikumärgid kui Balti Keskraamatukogu ajaloo uurimise allikad. //​Resümee//​]\\ [Ownership marks as sources of studying the history of the Baltic Central Library. //​Summary//​]
 +
 +  *  Галина Ланцузская,​ Инна Хрипунова (Research Library of the Voronezh State University):​ Роль книжных знаков в изучении истории фондов Научной библиотеки Воронежского университета\\ [Galina Lantsuzskaja,​ Inna Hripunova. Omanikumärkide roll Voroneži Ülikooli Raamatukogu kollektsioonide uurimisel. //​Resümee//​]\\ [The role of ownership marks in the study of the collections of the Library of the Voronezh University. //​Summary//​]
 +
 +  *  Nijolė Klingaitė (Vilnius University Library): Ownership marks in the books of Bibliotheca Academiae Vilnensis \\ [Omanikumärgid Bibliotheca Academiae Vilnensise raamatutes. //​Resümee//​]
 +
 +  *  Urve Sildre (National Library of Estonia): Sissekirjutused eesti vanaraamatus:​ 18. sajand ja 19. sajandi esimene pool\\ [The inscriptions in old Estonian books: the 18th century and the first half of the 19th century. //​Summary//​]
 +
 +  *  Лилия Лимане (National Library of Latvia): Записи на латышских старопечатных книгах \\ [Lilija Limane. Sissekirjutused läti vanades raamatutes. //​Resümee//​]\\ [Inscriptions in old Latvian books. //​Summary//​]
 +
 +  *  Anna Perälä (Swedish Literary Society in Finland): Marks of ownership as landmarks in cultural and local history \\ [Omanikumärgid kui tähised kohalikus kultuuri- ja ajaloos. //​Resümee//​]
 +
 +  *  Kadri Tammur (Tartu University Library): Supereksliibrise muutumine ajas. Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude näitel\\ [Changes in super ex-libris in the course of time. Based on the Tartu University Library collections. //​Summary//​]
 +
 +  *  Лариса Петина (National Library of Estonia): Собрание книжных знаков Иваска–Генса и Руси в Национальной библиотеке Эстонии\\ [Larissa Petina. Ivask–Genssi ja Rusi omanikumärkide kogu Eesti Rahvusraamatukogus. //​Resümee//​]\\ [The ownership marks collection of Ivask–Genss and Rusi in the National Library of Estonia. //​Summary//​]
 resources/provenance/ownership_marks.txt · Last modified: 2012/08/31 09:57 (external edit)

 

 

Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Driven by DokuWiki