Home | Resources | Services | Hosting | Publications | Collaboration | Joining CERL | About CERL |

Toelichting Typografische Kenmerken

U kunt de Toelichting Typografische Kenmerken hier downloaden.

De STCN indexeert een aantal typografische kenmerken. Hieronder staat per kenmerk een korte uitleg.

Assortimentslijst
Een lijst, vaak aan het einde van het laatste katern, van boeken die te koop zijn bij een boekverkoper.

Bedrukte omslag
Een omslag met typografische tekst of ornamenten, voorloper van de uitgeversband.

Boekenlijst van auteur
Een lijst van werken van de auteur van het boek.

Boekenlijst diversen
Een andersoortige lijst dan een assortiments- of fondslijst of boekenlijst van de auteur, bijvoorbeeld een bijlage met verboden boeken. Ook advertenties voor een of enkele boeken krijgen deze code.

Drukkersmerk
Een merkteken van de drukker of uitgever van het boek. Soms gaat het om in elkaar gevlochten initialen, soms is het een afbeelding of een combinatie van beide.

Voorbeelden van drukkersmerken:
Dit is het merk van de zestiende-eeuwse drukker Geraert van der Hatart uit ’s-Hertogenbosch:

En dit is een van de drukkersmerken van de Elzeviers:

Fondslijst
Een lijst, vaak aan het einde van het laatste katern, van boeken die zijn gedrukt en/of uitgegeven door een boekverkoper. Voorbeeld:

Illustratie op titelpagina
Een afbeelding op de titelpagina. Niet te verwarren met drukkersmerken; die krijgen de daarvoor bestemde code. Gegraveerde titelpagina’s krijgen altijd (ook) deze code.

Illustraties buiten de collatie
Illustraties die op losse vellen zijn gedrukt en zijn meegebonden met de katernen van het boek.

Illustraties anders
Illustraties in de collatie, dat wil zeggen: gedrukt in de tekst van het boek.

Lettertype
De volgende lettertypes worden geregistreerd: Arabisch, Armeens, civilité, cursief, cyrillisch, gotisch, Grieks, Hebreeuws, romein en overig.

Lijst van intekenaren/oproep tot intekening
Een lijst van namen van personen die bij voorbaat een exemplaar van het werk hebben besteld, of een bericht van de uitgever om mensen daarvoor te werven.

Muzieknotaties
Alle vormen van notenschrift (houtsnede, gravure), maar niet aanduidingen als ‘Op de wijze van…’

Prijsopgave
Een aanduiding van de prijs van het boek. Voorbeeld:

Titelpagina gegraveerd
Een titelpagina met uitsluitend een gegraveerde tekst of afbeelding. Zodra er typografische tekst op staat, bijvoorbeeld in een voor dat doel vrijgelaten cartouche, is een titelpagina typografisch. Titelpagina’s die uitsluitend uit een houtsnede bestaan, krijgen ook deze code.

Titelpagina typografisch
Een titelpagina met typografische elementen (bijna altijd tekst). Zodra er iets typografisch op een titelpagina staat, krijgt hij dit kenmerk (dus ook een gravure met een enkel woord erin gezet).

Titelpagina: geen
Als een boek uitgegeven is zonder titelblad (bijvoorbeeld besluiten (resoluties) van een overheid), krijgt het deze code.

Titelblad in meer kleuren
Doorgaans rood en zwart, maar ook andere combinaties zijn zo te vinden. NB: titelbladen gedrukt in goud hebben een annotatie ‘Title page printed in gold’ en zijn daarop te vinden. Hetzelfde geldt voor andere varianten.

This website uses cookies to ensure you get the best experience from it.
 resources/stcn/stcn_ne/typografischekenmerken.txt · Last modified: 2023/02/09 15:03 by lefferts

 

 

Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Driven by DokuWiki